ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

بهترین پزشک کرج اطفال= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بهترین پزشک کرج جراح مغز و اعصاب= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بهترین پزشک کرج جراح کلیه و مجاری ادرار= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بهترین پزشک کرج دندانپزشک= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بهترین پزشک کرج کلیه و مجاری ادرار= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بهترین پزشک کرج آلرژی= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بهترین پزشک کرج ارتودنسی= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بهترین پزشک کرج بیهوشی= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بهترین پزشک کرج پوست و مو و آمیزشی

مراكز علمي و دانشگاهي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه تهران کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه صنعتي شريف کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه صنعتي امير كبير کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه صنعتي خواجه نصير کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه گيلان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه تبريز کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه گلستان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه هرمزگان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه الزهرا کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه امام حسين کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه سيستان وبلوچستان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه صنعتي اصفهان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه شيراز کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه صنعتي سهند کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي تهران کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه كاشان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه مازندران کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه تربيت معلم کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه جامع علمي كاربردي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه شهيد بهشتي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه تربيت مدرس کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه يزد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه كردستان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه فردوسي مشهد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه هنر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه امام صادق کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه پيام نور کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه بوعلي سينا همدان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد اسلامي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علم وصنعت ايران کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي شيراز کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه صنعتي شاهرود کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه صنعت نفت کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه سمنان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = مجتمع آموزش عالي زنجان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  آذربايجان شرقي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه تبريز کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه تربيت معلم تبريز کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه صنعتي سهند کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي  کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  آذربايجان غربي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه اروميه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  دانشگاه علوم پزشكي اروميه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد خويکلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = اردبيل کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي اردبيل کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  اصفهان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه اصفهان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه صنعتي اصفهان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي اصفهان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه كاشان  کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد شهررضا کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  ايلام کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه ايلام کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي ايلام کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = بوشهر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  تهران کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه الزهرا کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه هنر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه تهران کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه تربيت معلم کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه بقيه الله کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه پيام نور کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه صنعتي شريف کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه تربيت مدرس کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه صنعتي امير كبير کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه امام صادق(ع) کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه شهيد بهشتي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه جامع علمي وكاربردي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علامه طباطبايي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه صنعت آب وبرق کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علم وصنعت ايران کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي تهران کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي ايران کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد اسلامي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزکلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  جهاد دانشگاهي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = جهاد دانشگاهي خواجه نصير کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  دانشكده صنعت هواپيمايي كشور کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = جهاد دانشگاهي اميركبير کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = آموزشكده حفاظت محيط زيست کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = مركز آموزشي جهاد دانشگاهي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = چهارمحال وبختياري کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه شهركرد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = خراسان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه فردوسي مشهد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي مشهد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه بيرجند کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي سبزوار کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه پيام نور واحد سرخس کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه تربيت معلم سبزوار کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = موسسه آموزش عالي سجاد  کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد شيروان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد سبزوار کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد بجنورد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه شهيد چمران اهواز کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = زنجان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه زنجان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي زنجان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  دانشگاه آزاد واحد ابهر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  دانشگاه سمنان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي سمنان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد گرمسار کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پايه دامغان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = سيستان وبلوچستان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه سيستان وبلوچستان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي زاهدان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد زاهدان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه بين المللي چابهار کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = پژوهشكده تعليم و تربيت کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = فارس کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه شيراز کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه صنعتي شيراز کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه جامع علمي وكابردي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه پيام نورشيراز  کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد اقليد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد مرودشت کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد فسا کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد ارسنجان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد استهبان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = قزوين کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه بين المللي امام خميني کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي قزوين کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =   دانشگاه آزاد واحد قزوين کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = قم کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه قم کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه شيخ مفيد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه جامع علمي كاربردي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  دانشگاه آزاد واحد قم کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  كردستان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  دانشگاه كردستان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد سنندج کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = كرمان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه شهيدباهنر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد بافت کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد كرمان  کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = كرمانشاه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  دانشگاه رازي كرمانشاه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  كهكيلويه وبوير احمد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه ياسوج کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي ياسوج کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = گلستان	 کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  دانشگاه گلستان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = گيلان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه گيلان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي گيلان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد آستارا کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = لرستان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه لرستان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي لرستان  کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد بروجرد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = مازندران کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه مازندران کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي مازندران کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي بابل کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علم وصنعت بهشهر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = مركزي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه اراك کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علم وصنعت  کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد خمين کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد ساوه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  پارك علم و فناوري استان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  دانشگاه آزاد واحد اراك کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = هرمزگان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه هرمزگان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه قشم کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد بندرعباس کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = همدان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه بوعلي سينا کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه آزاد واحد همدان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = يزد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه يزد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = آبادان و خرمشهر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = آزادشهر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = آستارا کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = آشتيان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = اشكذر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = آيت اله آملي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = ابركوه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = ابهر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = اراك کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = اردستان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = اردكان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = ارسنجان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = اروميه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = استهبان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = اسلامشهر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = اقليد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = امارات متحده عربي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = انار کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = اهر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = اهواز _ علوم و تحقيقات کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = ايذه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = ايرانشهر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = ايلام کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = بابل کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = بافت کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = بجنورد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = بردسير کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = بروجرد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = بم کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = بناب کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = بندرانزلي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = بندرعباس کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = بندرلنگه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = بوشهر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = بوكان (مركز آموزش) کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = بهبهان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = بيرجند کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = پارس آباد مغان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = تاكستان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = تبريز کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = تربت جام کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = تربت حيدريه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = تفت کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = تفرش کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = تهران پزشكي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = تهران جنوب کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = تهران شمال کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = تهران مركزي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = جهرم کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = جيرفت کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = خاش کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = خدابنده کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = خمين کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = خميني شهر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = خوراسگان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = خوي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دامغان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دزفول کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دندانپزشكي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دولت آباد اصفهان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = دهدشت کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = رشت کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = رودهن کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = رفسنجان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = زابل کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 =  فراهان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = فردوس کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = فسا کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = فلاورجان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = فيروزآباد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = فيروزكوه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = قائم شهر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = قائنات کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = قزوين کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = قوچان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = كازرون کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = كاشمر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = كرج کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = كرمان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = كرمانشاه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = گچساران کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = گرگان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = گرمسار کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = گلپايگان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = لارستان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = لامرد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = لاهيجان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = ماكو کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = ماهشهر کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = مباركه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = واحد مجازي کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = مراغه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = مرند کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = مرودشت کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = مشهد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = مهاباد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = مياندوآب کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = ميانه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = نايين کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = نجف آباد کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = نراق کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = نطنز (مركز آموزش) کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = نور کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = نكا کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = ني ريز کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = نيشابور کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = ورامين کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = همدان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = ياسوج کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = زاهدان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = زرندكرمان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = زنجان کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = ساري کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = ساوه کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = سبزوار کلینیک گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463 = سپيدان

درمان تاخیر گفتار درمان =تاخیر در گفتار =تخم کفتر= مرکز گفتاردرمانی کرج= تشخیص اتیسم =اوتیسم فهرست گفتاردرمانی های البرز= مراکز گفتاردرمانی کرج= مرکز گفتاردرمانی در کرج =ادرس گفتاردرمانی در کرج =گفتاردرمانی بزرگسالان در کرج =درمان لکنت زبان =گفتاردرمانی در کرج= کتاب اتیسم=خوددرمانی در لکنت = درمان لکنت بدون مراجعه = درمان لکنت بدون بازگشت =درمان قطعی لکنت

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

مراکز تحت پوشش بیمه طلایی

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

   صفحه اصلی 

   درباره ما 

   تماس با ما

     نظر سنجی

    تماس با شما

    نحوه تبلیغات در سایت

   مشاوره 

   لینکهای ما

   تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


 

 

    به منظور بدست آوردن آخرین اطلاعات مارا در تلگرام دنبال کنید

 

مراکز گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, گفتاردرمانی معتبر, ادرس گفتاردرمانی کرج،گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی کرج

گروه درمانیدرمان انفرادی گفتاردرمانی شناختی ذهن درمانی SI در گفتاردرمانی

 

 

مراکز تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, مرکز تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, تمرین برای تقویت حافظه دیداری معتبر, ادرس تمرین برای تقویت حافظه دیداری کرجتمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, ادرس تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, مرکز تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, کلینیک تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, کلینیک های تمرین برای تقویت حافظه دیداری کرج تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, ادرس تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, مرکز تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, کلینیک تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, کلینیک های تمرین برای تقویت حافظه دیداری کرج ،مراکز گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, گفتاردرمانی معتبر, ادرس گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی کرج،مراکز پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, مرکز پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان معتبر, ادرس پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان کرج ،پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, ادرس پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, مرکز پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, کلینیک پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, کلینیک های پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان کرجمراکز آموزش ذهنی در کرج, مرکز آموزش ذهنی در کرج, آموزش ذهنی معتبر, ادرس آموزش ذهنی کرجآموزش ذهنی در کرج, ادرس آموزش ذهنی در کرج, مرکز آموزش ذهنی در کرج, کلینیک آموزش ذهنی در کرج, کلینیک های آموزش ذهنی کرجمراکز تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, مرکز تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان معتبر, ادرس تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان کرجتقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, ادرس تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, مرکز تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, کلینیک تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, کلینیک های تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان کرج ، مراکز گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, مرکز گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی معتبر, ادرس گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی کرج ،گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, ادرس گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, مرکز گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی کرج ،

 


 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

           منشور اهداف مرکز گفتار توان گستر

 

 اهداف گروه گفتاردرمانی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند       می باشد واز آنجا که کلیه آسیب شناسان گفتاروزبان مشاور مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش  و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد .   

 

  

        رزومه افراد مشاور و همکار با گروه گفتاردرمانی گفتار توان گستر 

 

        برخی از مجوزهای اخذ شده مرکز    

 

         اقدامات و  امکانات مرکز گفتار توان گستر

 

 

       بهترین گفتاردرمانی کرج = گفتار توان گستر هوشمند = اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج = درمان ناگویایی کودکان کرجی = بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران = مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی = با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان= بازی های مناسب کودکان =علل نارسانویسی =چاپ سوم کتاب "همراه با اتیسم" = ایا کودک من مبتلا به اتیسم است؟ = آفازی یا زبان پریشی گفتار چیست = تولید و تلفظ گفتار = پیشگیری از لکنت در کودکان = درمان و پیشگیری گرفتگی صدا =کتاب " درمان لکنت در کودکان و بزرگسالان          دستگاههای بیو فید بک بینایی – شنیداری= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = برنامه های نروفیدبک = کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = سه بعدی محرک مغز = کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بخش شنیداری - ادراکی= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: =درمان انواع اختلالات گفتاری = کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: =ادگیری کودکان عادی= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = دچار تاخیر تکاملی گفتار = کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: =کودکان دچار لکنت = کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: =فلج مغزی = کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: =کم توانی ذهنی = کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = طیف اوتیسم = کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: =جلسات درمانی دوساعته = کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = والدین همراه           =کم توانی ذهنی = طیف اوتیسم = آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته = والدین همراه کودک در جلسه درمانی = جلسه درمانی شامل SI = تربیت شنیداری = آموزش ذهنی = ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاص = کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه گروه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد  که با پرداخت تنها یک ویزیت استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .

 

 

 

 • مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر -  بلوار انقلاب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد - طبقه دوم - تعیین نوبت با وقت قبلی


  تماس بین ساعات 19 الی 20 روزهای غیر تعطیل

 •  
 •       34405830-026-09121623463
   

 


 

     فن آوري هاي نوين در گفتاردرمانی ، هدف نيستند؛ بلکه وسيله هستند.

     بعضی انسانها از عصر خود سالها جلوتر هستند و بعضی انگار در عصر حجر زندگی می کنند .

 

                     

 

                     آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج بابل  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج تاكستان  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج بندرعباس  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج بوشهر آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس کاردرمانی کرج آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج اصفهان   آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج بناب  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج خميني شهر   آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج بابلسر  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج برخوار و ميمه آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس کاردرمانی کرج آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج اليگودرز  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج البرز  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج رفسنجان  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی               کرج تيران و كرون   آدرس بهترین گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج جهرم آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس بهترین گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج بيرجند  آدرس بهترین گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج خرم آباد   آدرس بهترین گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج سبزوار   آدرس بهترین گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج دامغان  آدرس بهترین گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج دورود آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس بهترین گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج تبريز  آدرس بهترین گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج رشت  آدرس بهترین گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج شيراز  آدرس بهترین گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج زابل  آدرس بهترین گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج زاهــــدان آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس بهترین گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج چالوس  آدرس بهترین گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج ساري   آدرس بهترین گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم                      آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج سوادكوه آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج دزفول  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج شهركرد  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج كرمان  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج فسا  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج فلاورجان آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج زنجان  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج فريدونشهر  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج گچساران  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج قم  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج قائنات آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج شاهرود  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج كاشان  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج ميبد  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج كرمانشاه  آدرس گفتاردرمانی کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج گرگان آدرس کرج

         

                       ابزارکهای جدید به منظور آموزش جایگاه تولید         ابزارکهای جدید در گفتاردرمانی به منظور جلوگیری از آبریزش دهان               ابزارکهای جدید در گفتاردرمانی  به منظور آموزش شیوه تولید

 


 

لکنت (stuttering) پدیده ای دوره ای است و به طور متوالی دوره های بهبود نسبی خواهد داشت و این ساده انگاری است که فرض شود بدون حضور در جلسات گفتاردرمانی بهبود یافته زیرا در مدت کوتاهی بروز مجدد شدیدتر با اضافه شدن حرکات ثانویه صورت و سر و گردن در فرد خواهد داشت


 

کنش پریشی گفتار چیست؟
تعریف
کنش پریشی گفتار کودکان یک اختلال گفتاری حرکتی است. کودکان مبتلا به این اختلال در گفتن صداها، هجاها و کلمات مشکل دارند. این مشکل ناشی از ضعف عضلات یا فلجی نیست. بلکه برنامه ریزی مغز برای حرکت بخش هایی از بدن که در گفتار دخالت دارند (مانند لب ها، فک و زبان) دچار اشکال است. کودک می داند که می خواهد جه بگوید، اما مغز او در هماهنگ کردن حرکات عضلاتی که برای گفتن این کلمات مورد نیاز هستند با مشکل روبروست.
علائم کنش پریشی گفتار کودکان کدامند؟
همه کودکان مبتلا به کنش پریشی گفتار مثل هم نیستند. تمامی علائمی که در ادامه به آن ها اشاره می شود ممکن است در هر کودکی دیده نشوند. لازم است کودک توسط یک آسیب شناس گفتار و زبان :: speech and language pathologist :: (گفتاردرمانگر) که در مورد کنش پریشی دانش کافی داشته باشد، مورد ارزیابی قرار گیرد تا وی بتواند احتمال وجود سایر علل اختلالات گفتاری را نفی کرده و تشخیص قطعی بدهد. موارد کلی که انتظار وجود آن ها می رود عبارتند از:
در سنین بسیار پایین:

کودکان مبتلا دردوره نوزادی کوکو (صداسازی نوزادان دو- سه ماهه) و غان و غون نمی کنند.
نخستین کلمات دیر پیدا می شوند و اغلب در تلفظ آن ها بعضی صداها حذف می شوند.
تنوع آواهایی که تولید می کنند ( واکه ها و همخوان ها) کم است.
در پیوتد دادن صداها به یکدیگر مشکل دارند، ممکن است بین صداها مکث های زیادی وجود داشته باشد.
به طرق مختلفی کلمات را ساده تر می کنند. مثلا صداهای ساده تر را جانشین صداهای سخت ترکرده یا صدای سخت را حذف می کنند ( هرچند همه کودکان چنین کاری می کنند، اما این وضعیت در کودکان مبتلا به آپراکسی (کنش پریشی) گفتار بیشتر دیده می شود.).
ممکن است در خوردن مشکل داشته باشند.

کودکان بزرگتر:

در تلفظ صداها خطاهای بی ثباتی دارند که علت آن نداشتن رشد کافی نیست.
درک زبانیشان بسیار بهتر از توانایی بیانی آن هاست.
در تقلید از گفتار دیگران مشکل دارند، اما گفتار تقلیدیشان بهتر از گفتار خودبخودی آن هاست.
وقتی برای تولید صدایی تلاش می کنند و یا سعی می کنند لب ها، زبان و فک ها را برای حرکت مورد نظرشان هماهنگ سازند، ممکن است حرکاتشان کورمال کورمال به نظر برسند.
هرچه کلمات یا عبارات طولانی تر باشند در بیان آن ها بیشتر مشکل دارند.
به نظر می رسد که وقتی مضطرب هستند بیشتر مشکل دارند.
درک گفته های آن ها مخصوصا برای افراد ناآشنا سخت است.
به صورت متغیر و با آهنگ یکنواخت صداسازی می کنند، یا روی هجاها یا کلمات نامناسب تکیه می گذارند.

سایر مشکلات بالقوه

ضعف در لب ها، فک و/ یا زبان
تاخیر در رشد زبان
سایر مشکلات زبان بیانی مانند درهم ریختگی ترتیب کلمات در جمله و به یاد آوردن کلمات
مشکلاتی در هماهنگی یا اجرای حرکات ظریف
حساسیت بیش از اندازه یا کمتر از حد در دهان (مثلا از مسواک زدن یا غذاهای ترد خوششان نمی آید و یا ممکن است نتوانند از طریق لمس چیزی را که در دهان دارند تشخیص دهند).
کودکان مبتلا به کنش پریشی یا سایر مشکلات گفتاری ممکن است در یادگیری خواندن، نوشتن و هجی کردن هم با مشکل مواجه باشند.

چگونگی تشخیص:

انجام یک ارزیابی شنوایی توسط شنوایی شناس می تواند احتمال وجود آسیب شنوایی را که از علل اختلالات گفتاری است منتفی سازد.
آسیب شناس گفتار و زبان :: ::speech and language pathologistکه در این زمینه تجربه دارد، کودک را ارزیابی می کند. این ارزیابی شامل ارزیابی دهانی –حرکتی، آهنگ گفتار و رشد آواهای گفتاری است. گفتاردرمانگر می تواند کنش پریشی (آپراکسی) را تشخیص داده و احتمال سایر اختلالات گفتاری را نفی کند، مگر این که فقط بتواند یک نمونه گفتار محدود بگیرد که در این صورت تشخیص نسبتا با چالش مواجه می شود.

 


 

معرفی علائم و نشانه های زودهنگام اوتیسم (autism spectrum disorder)

علائم و نشانه‌های هشدار دهنده زیادی وجود دارد اما به طور معمول اختلال‌ها حول مهارت‌های اجتماعی، مشکل گفتار و زبان، مشکلات ارتباطی غیرکلامی و رفتارهای انعطاف‌ناپذیر می‌چرخد.

در حال حاضر محققان به این نتیجه رسیده‌اند که والدین می‌توانند نشانه‌های اوتیسم (autism spectrum disorder) را خیلی زود و در کمتر از ۴ ماهگی نوزاد تشخیص دهند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها ارزیابی‌هایی را در این زمینه انجام داده است. در اینجا برخی از نشانه‌هایی که ممکن است کودک از خود نشان دهد، با هم مرور میکنیم.

تا سه ماهگی
تشخیص زود هنگام اوتیسم (autism spectrum disorder) می‌تواند یک تفاوت چشمگیر در روند بهبود ایجاد کند. به همین دلیل است که هرچه زودتر بتوان این اختلال را مشخص کرد، درمان متفاوت و البته موثری را می‌توان به کار گرفت. تا سه ماهگی علائمی که باید به آنها توجه کنید از قرار زیر است:
• او به صداهای بلند پاسخ نمی‌دهد.
• او با چشمش اشیایی که در حال حرکت هستند، دنبال نمی‌کند.
• او اشیا را گرفته و نگه نمی‌دارد.
• او به آدم‌ها نمی‌خندد.
• او غان و غون نمی‌کند (حرف‌های بی‌ربطی که قبل از زبان باز کردن به کار می‌‌برد)
• او به چهره‌های جدید توجهی نشان نمی‌دهد.

تا ۷ ماهگی
• او سرش را به سمت صدایی که شنیده برنمی‌گرداند.
• او هیچ محبتی به شما نشان نمی‌دهد.
• او نمی‌خندد یا صداهای دیگری از خودش در نمی‌آورد.
• او برای به دست آوردن اشیا کاری نمی‌کند.
• او برای خودش هم لبخندی ندارد.
• او تلاش نمی‌کند با انجام کاری در شما جلب توجه ایجاد کند.
• او هیچ علاقه‌ای به بازی‌هایی مانند دالی موشه نشان نمی‌دهد.

تا ۱۲ ماهگی
• او چهار دست و پا نمی‌رود.
• او تک واژه‌ها را بیان نمی‌کند.
• او حرکات بدن مانند تکان دادن سر یا تکان دادن بدن را انجام نمی‌دهد.
• او به اشیا یا عکس‌ها اشاره نمی‌کند.
• او حتی با وجود پشتیبان هم نمی‌تواند بایستد.

تا ۲۴ ماهگی
• او نمی‌تواند راه برود.
• او بیش از ۱۵ کلمه نمی‌تواند صحبت کند.
• او از اسم‌های دو کلمه‌ای نمی‌تواند استفاده کند.
• او به نظر نمی‌رسد که کاربرد اشیا خانه مانند تلفن، چنگال، قاشق و … را بداند.
• او کارها و حرف‌های شما را تقلید نمی‌کند.
• او نمی‌تواند یک اسباب بازی چرخ دار را هل دهد.
• او دستورالعمل‌های ساده را دنبال نمی‌کند.

علائم و نشانه‌ها درکودکان بزرگتر
همچنان که کودکان بزرگتر می‌شوند علامت‌ها هم متنوع‌تر می‌شود. علائم و نشانه‌های هشدار دهنده زیادی وجود دارد اما به طور معمول اختلال‌ها حول مهارت‌های اجتماعی، مشکل گفتار و زبان، مشکلات ارتباطی غیرکلامی و رفتارهای انعطاف‌ناپذیر می‌چرخد.

علائم ناشی از مشکلات اجتماعی، زبانی، حرکتی
• او علاقه‌ای به دیگران و اتفاق‌هایی که دور و برش می‌افتد، ندارد.
• او نمی‌داند چگونه با دیگران ارتباط برقرار کرده یا بازی کند.
• او ترجیح می‌دهد مورد نوازش یا لمس قرار نگیرد.
• او در درک احساساتش مشکل دارد.
• او به صحبت دیگران گوش نمی‌دهد.
• او ترجیح می‌دهد در دنیای خودش زندگی کند.
• او به جای پاسخ دادن به سوال، آن را تکرار می‌کند.
• او خود را سوم شخص خطاب می‌‌کند.
• او از تماس چشمی پرهیز می‌کند.
• او از حرکات صورت بدون مطابقت با آنچه می‌گوید، استفاده می‌کند.
• او واکنش‌های غیرمنتظره به مناظر، بو یا صدا نشان می‌دهد و ممکن است به صدای بلند حساس باشد.
• او از زبان بدن نمی‌تواند استفاده کند.
• او از یک روال روتین پیروی می‌کند.
• او با هرگونه تغییر برنامه مشکل دارد.
• او مدت زمان زیادی به حرکت یک پنکه یا چرخ اسباب بازی نگاه می‌کند.

 منبع: سایت شفاآنلاین


در سطوح 2 و 3 طیف اوتیسم (autism spectrum disorder) میشه رو این علائم تا حدود زیادی تکیه کرد.. اما در سطح یک مقداری باید ریزتر شد.. شاید این علائم را بخصوص علائم رشد روانی حرکتی را نداشته باشند. و این که برای نگران نکردن خانواده ها باید گفت که این علائم اگر با هم باشند به متخصص مراجعه کنند .

https://telegram.me/gofta_tavan_gostar   مارا در تلگرام دنبال کنیدچه کودکانی نیاز به گفتاردرمانی دارند؟

کودک یک ساله گفتار را به‌صورت تک‌ کلمه شروع می‌کند. وقتی سنش به یک سال و نیم می‌رسد، تعداد کلمات افزایش می‌یابد و در ۲ سالگی می‌تواند جمله‌های ۲ کلمه‌ای بگوید. به‌تدریج دامنه کلمات و جمله‌ها و گفتار پیوسته کودک کامل‌تر می‌شود. هر کودکی رشد زبان را مثل سایر توانایی‌های رشدی- حرکتی در سن مشخصی پشت سر می‌گذارد و همان‌طور که مثال زدم، در هر مرحله نشانه‌هایی از رشد زبان بروز می‌کند. توجه به این نشانه‌ها مشخص می‌کند کودک تاخیر گفتاری دارد یا نه. مثلا اگر در ۲ سالگی هنوز کودکی قادر به بیان تک‌‌کلمه نیست، باید والدین به گفتاردرمانگر مراجعه کنند.

یعنی فقط داشتن گفتار مهم است؟ قابل‌فهم نبودن کلماتی که کودک می‌گوید به گفتاردرمانی نیاز ندارد؟

همزمان با رشد زبان، صداهای تولیدشده در گفتار هم دقیق‌تر و مفهومی‌تر می‌شوند. «م»، «ب» و «د» جزو صداهایی هستند که زودتر ظاهر می‌شوند و صداهایی مثل «ک» و «گ» و «س» و «ز» دیرتر ظاهر می‌شوند و آخرین صدا، «ر» هست. رشد این صداها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. برخی کودکان صداها را به وضوح بیان نمی‌کنند و گفتار نامفهومی دارند. متاسفانه زمانی والدین به این موضوع دقت می‌کنند که فرزندشان وارد پیش‌دبستانی شده و اولیای مدرسه متوجه مشکل گفتاری کودک می‌شوند. این تاخیر و بی‌توجهی در تحصیل کودک مشکل‌آفرین خواهد شد.


اگر به دلایلی سن طلایی درمان گفتار گذشت، دیگر اصلاح‌شدنی نیست؟

حتی در بزرگسالانی که مشکلاتی در گفتار و زبان دارند، امکان معالجه وجود دارد اما درمان به مراتب سخت‌تر است چون عادت‌های غلط گفتاری به حدی در زبان نفوذ کرده که فرد قادر به ترک آنها نیست.

آیا بیماری‌های خاصی وجود دارد که به واسطه ابتلا به آنها کودک دچار تاخیر گفتاری شود؟

در برخی شرایط خاص مثلا در کودکانی که نارس متولد می‌شوند، تاخیر گفتار و زبان قابل‌پیش‌بینی است و تمهیداتی وجود دارد که گفتاردرمانی از طریق لمس درمانی و تقویت مهارت‌های مربوط به تغذیه به ایجاد مهارت‌های دهانی ـ حرکتی از همان سنین پایین کمک کند. سندرم های ژنتیکی خاصی هم مثل سندرم داون یا سندرم های دیگری که باعث عقب‌ ماندگی‌های ذهنی و تاخیرهای روانی-حرکتی یا شناختی می‌شود، وجود دارد که کودک با آن متولد می‌شود و مشکلات گفتاری در این کودکان قابل پیش‌بینی است. اما در برخی موارد تاخیر و آسیب‌های کلامی بدون علت است و کودک در سایر حیطه‌های شناختی و هوشی بدون مشکل است حتی شنوایی سالمی دارد اما در ادای کلمات و جمله‌ها به مشکل برمی‌خورد. در این شرایط مراجعه به گفتاردرمانگر و توجه به برخی تمهیدات به رشد زبان کمک می‌کند.
آیا می‌توان گفت تاخیر کلامی در هر شرایطی نگران‌کننده است؟

تاخیر در رشد زبان اگر درحد چند ماه باشد، نگران‌کننده نیست یعنی اگر کودکی تمام مهارت‌‌های حرکتی-شناختی را داشته و شنوایی‌اش ایرادی نداشته باشد، ارتباط چشمی خوبی برقرار ‌کند و مفاهیم را با رفتارش برساند و ارتباط اجتماعی خوبی داشته باشد، تاخیر چند ماهه کلامی نگران‌کننده نیست اما این کودکان هم باید تا قبل از ۳ سالگی به لحاظ گفتاری راه بیفتند. با این حال مشاوره با گفتاردرمانگر برای تشخیص موارد نگران‌کننده توصیه می‌شود. به‌خصوص برای لکنت (stuttering) به مشاوره نیاز است.

توصیه ای راجع به اتمام دوره ی درمان به نقل از محسن گلریز، کارشناس ارشد آسیب شناس گفتار و زبان

معمولا کودکانی که به‌دلیل اختلال‌های گفتار و زبان همراه والد یا والدین برای اولین بار در کلینیک حضور پیدا می‌کنند، ارزیابی‌ می‌شوند و قرار جلسات منظم هفتگی برای آنها تعیین خواهد شد. ممکن است والدین در جلسه حضور داشته باشند یا خارج از اتاق درمان منتظر بمانند. معمولا بعد از هر جلسه، گفتاردرمانگر توصیه‌های لازم در مورد تمرین‌ها را به والدین می‌دهد و آنها در طول هفته باید سعی کنند تمرین‌ها را در منزل انجام دهند تا یادگیری در محیط واقعی زندگی انجام شود و کودک آنچه می‌آموزد به محیط‌های روزمره زندگی تعمیم دهد.

متاسفانه برخی از والدین بعد از مراجعه اول یا گذراندن چند جلسه گمان می‌کنند نیازی به ادامه درمان نیست و خودشان می‌توانند درمان را انجام دهند اما این باور کاملا نادرست است. والدین به تنهایی و بدون مشاوره آسیب‌شناس گفتار و زبان قطعا نخواهند توانست آموزش‌های لازم را برای کودک خود انجام دهند. آسیب‌شناس گفتار و زبان در طول پروسه درمان هم نقش درمانگر و هم نقش هدایت‌گر والدین را انجام می‌دهد و موثرترین نتایج درمانی از همکاری سه عنصر اصلی درمان یعنی مراجع، درمانگر و والدین به‌دست خواهدآمد.


دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next       
          

    آخرین نوشته ها

         

       فرهنگ مصور هخوانهای گفتار توان گستر

      مقالات سیزدهمین کنگره گفتاردرمانی سال  94  

              قسمت       1   2   3   4   5     6   7   8    9   10   11    12    13 

      ایندکس 1 آفازیا

      ایندکس 2 آفازیا

      ایندکس 3 آفازیا

       آفازی شناسی  ( مقدمه )

       آناتومی گفتار

       روند بیان کردن یک کلمه در مغز

       آفازی عبارتست از هر گونه اختلال در یک یا چند جنبه از

       علایم آفازیا      پارافازیا       اختلال در روان بودن گفتار  

       اختلالات مربوط به درک از طریق شنیداری       اختلال در خواندن و نوشتن

        آپراکسی

       تقسیم بندی آفازیا

       آفازیا بیانی    آفازی درکی  

       آفازیا بیانی   ضایعه  منطقه بروکا

       آفازی آمنزی

       پارافازیا

       آفازیا انتقالی

       آفازی درکی  ضایعه منطقه ورنیکه

       اختلال در محاسبه   سندرم گرتسمن

       میوتیسم

       علائم بیماران آفازیک

       عملکردهای فونکسیونهای حرکتی کرتکس مغز

       مناطق ارتباطی حسی

       ضایعه مناطق آنگولار

       علل آفازی

       عملکرد فونکسیونلهای حرکتی کرتکس مغز

       مناطق حسی ارتباطی

       ضایعه بر آمدگی آنگولار

       استفاده از اشاره و تقلید مفید ترین روش در آموزش مجدد بیماران آفازیک برای درک کلمات
     
 بسیاری از بیماران آفازیک شناخت خود را از تصور بدن از دست داده اند
      
تمرینات تربیت شنیداری
      
تشخیص افتراقی بین آفازی و تعدادی از بیماریهایی که در زبان ایجاد اختلال می کند
      
تشخیص آفازی از سایکوز
      
فلج شدن زبان یا تارهای صوتی
     
 موتیسم ارادی یا موتیسم هیستریکی
      
 پیش اگهی آفازی
      
 آفازی با نقصهای غیر زبانی
      
اشکالات عاطفی بیماران آفازیک

       سرخوردگی ناشی از دست دادن زبان

       اختلالات رفتاری

       افسردگی پس از آفازی

       سرگرمیها در بیماران آفازیک
     
 مشکلات بیماران مبتلا به همی پلژی

       انواع نرم افزارهای کامپیوتری    audio editor & recorder

       روز جهانی آگاهی از لکنت

      چک لیست آزمون اعطای تاییدیه ی انجام استروبوسکوپی 

       جدول کدها و ارزش نسبی خدمات گفتار درمانی

       گزارشی از جلسه مشترک انجمن علمی و صنفی گفتار درمانی ایران
   
   افسردگي كودكان

     درمان یکپارچگی حسی شنیداری توسط گفتار درمانگران(AIT)

     گفتار یک توانایی انسانی است وهیچ موجود دیگری قادر نیست آن را درک کند و مورد استفاده قرار دهد

      این نظریه معتقد است که فرد الکن زمینه های نارسایی تفکر زبانی نظری را به ارث می برد نه خود لکنت را طرفداران این نظریه با توارث

      در صورت مشاهده اين علائم در كودك خود براى ارزيابى بيشتر به پزشك متخصص مراجعه كنيد

      در این شیوه به والدین نیز به صورت گروهی اطلاعاتی ارائه می شود. اولین هدف این گروه ها آگاه ساختن والدین از

      درمان بر اساس مدل آی سی اف

       علایم اوتیسم (autism spectrum disorder) در حداقل 60 سندرم نورولوژیک، متابولیک و ژنتیکی دیده می شود. حدوداً در10% بیماران مبتلا به این سندرم ها

       تحقیقات نشان می دهد اندازه مغز در بروز بیماری اوتیسم (autism spectrum disorder) موثر است.  

       کودک نمی تواند «نه» بشنود

       ایسکانیوز ـ کارشناسان پزشکی پس از تحقیقات فراوان دریافتند اسب سواری درمانی راهی برای بهبود وضعیت کودکان مبتلا به فلج مغزی است.

       ابزار شدت لکنت اولیه ابزاری به منظور تاثیر درمان در عملکردهای بازبینی تاثیرات درمان در عملکردهای بالینی و همچنین ابزار تحقیق برای مطالعه

       مهارتهای حرکتی درشت و ظریف دست در کودکان برای حفظ استقلال و توسعه سایر تواناییها نظیر خود یاری، بازی، مهارتهای اجتماعی و تحصیلی

       روانپزشكي كودك و نوجوان، كم تواني ذهني، ارزيابي، نوزادان، كودكان

       نورون های آینه ای پژوهشگراني كه در زمينه زيست - عصب شناسي تحقيق مي‌كنند در تازه‌ترين مطالعات خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه آن

       اختلال‌ رشد بچه‌ عبارت‌ است‌ از ناتوانی‌ شیرخواران‌ یا کودکان‌ از رشد و نموی‌ طبیعی‌. این‌ واژه‌ تا زمانی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ تشخیص‌ خاصی‌ برای‌

       روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

       اثر عصاره جينكوبيلوبا بر ديسكينزي دهاني- صورتي القا شده توسط هالوپريدول در رت

       درمان افراد آفازیک

       براساس يافته هاي محقان جهاد دانشگاهي , ليزر پرتوي قرمز در درمان آکنه و لگاريس موثرتر از ليزر مادون قرمز است

       زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

        Dramatically Reduces Stuttering

       يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

       عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 

 

سایتهای  مرتبط :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandpour.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

goftardarmanionline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.googleonline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

autismonline.ir

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 •  قسمتی از آنچه که می توانید در این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده کنید :  

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

    

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد  

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی